ترموستات Thermostat

تعریف ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بسته، معمولاً آن را به دستگاه های گرم …

۱۳
اسفند