ترموستات بی سیم CPA

مشخصات : 

ترموستات اتاقی بیسیم

با قابلیت تحمل شدت جریان 8 آمپر

قابلیت برنامه پذیر هفتگی و روزانه

میزان برد تا 30 متر

دارای نور زمینه آبی

امکان شبکه شدن

دوفصل

سه دور LOW, MED, HI

با سنسور خارجی (external)

خروجی های مستقل برای فن و شیربرقی یا پمپدر بخش گیرنده

این ترموستات از دوبخش فرستنده و گیرنده تشکیل شده است. T205: Work Voltage: 3V± 0.2V (DC) در جاهایی که امکان سیم کشی وجود ندارد یا مشکل است ، این ترموستات اتاقی بیسیم با حذف سیم کشی مشکل را حل میکند.