ترموستات فن کویلی دیجیتال CPA مدل T209E 
مشخصات :
ترموستات دیجیتال
دارای فرمان سه دور فن  LOW، MED، HI
قابل کنترل با ریموت
دارای  دو خروجی شیر برقی
امکان کالیبراسیون
در دو مدل 220 ولت
و 24 ولت
ابعاد پاور : 6 در 6
ابعاد قوطی مورد نیاز :7 در 7 تو کار و یا روکار مطابق با استاندارد جهانی
ترموستات دیجیتال CPA مدل T209B ویژه دمپر
مشخصات:
فقط  دارای خروجیهای فرمان به دمپر
با همان ابعاد پنل و پاور