ترموستات اتاقی زیمنس مدل RAA41:

مشخصات:
ترموستات مکانیکی
دارای کلید تغییر فصل
برای کنترل دمای اتاق ها در سیستم های گرمایشی و سرمایشی بکار می رود.
این مدل می تواند دستگاه های زیر را کنترل کند.
شیرهای منطقه ایتماس
شیرهای گرمایی