ترموستات تدریجی
مدل هانیول T991A1210/U
همراه با ست کامل هانیول اصلی

مشخصات:

شیر سه راهی 1/1.2 اینج هانیول

موتور شیر برقی ML7984A4009  هانیول اصل

غلاف ترموستات مستغزق هانیول

ترانس تبدیل ولتاژ