ترموستات زیمنس مدل RDH

مشخصات:
ترموستات اتاقی زیمنس مدل RDH :
برای کنترل دمای اتاق ها در سیستم های گرمایشی بویژه در سیستم های گرمایش از کف بکار می رود. و می توان این مدل را برای خانه ها، ساختمان های اداری و مدارس بکار برد.
ترموستات اتاقی گرمایش از کف زیمنس
این مدل دارای تنظیم عملکرد در 4 حالت: Automatic, Comfort, Energy Saving, and Frost Protection می باشد. این مدل می تواند دستگاه های زیر را کنترل کند.
کنترل شیرآلات سیستم های گرمایش از کف
شیرهای گرمایی و شیرهای منطقه ای
مشعل های گاز سوز یا گازوئیل سوز
فن ها
پمپ ها