شیر کنترل اصلی هانیول 

V5013R1065

مشخصات :

سایز 1/1.2 اینچ

سه راهی

این شیر بهمراه ست کامل متشکل از

ترموستات‌هانیول

غلاف ترموستات‌هانیول

موتور فرمان ( شیر برقی) هانیول

ترانس تبدیل ولتاژ هانیول

قابل استفاده میباشد.