فشار شکن هانیول اصل

مشخصات:

در سایزهای:

1/1.4 اینچ

1/1.2 اینچ

1 اینچ