ترموستات زیمنس اصل

ترموستات مکانیکی زیمنس

مشخصات:

ترموستات زیمنس مدل Raa21

و ترموستات rAA20 زیمنس

با اندکی تفاوت در شکل ظاهر

Siemense

سه دور

دو فصل سرمایش و گرمایش

سنسور داخلی

مکانیکی