ترموستات‌ هانیول

چنانچه تمایل دارید در خصوص تاریخچه ترموستات هانیول گرد اطلاعاتی کسب نمایید به لینک های ……کلیک کنید مراجعه نمایید…..

ترموستات‌ هانیول

1955. نمادترین ترموستات هانیول گرد خانگی دنیا در مینیاپولیس ایجاد شد. ترموستات‌ هانیول گرد که توسط مهندس کارل Kronmiller و طراح هنری دریفوس طراحی شده است ، در سال 1953 توسط این شرکت که آن زمان با نام Minneapolis-Honeywell شناخته می شد ، معرفی شد. این دور به عنوان یک مرکز فروش و یک قطعه مشهور از هنر صنعتی تبدیل شد. ژانویه 30 ، 2014

SKU-TheRound_Basic_NP