ترموستات‌ هانیول

دور کلاسیک ترموستات‌ هانیول Vintage Honeywell

این ترموستات‌ هانیول گرد و رنگ طلای جذاب برنگ برنز و از جنس جامد هانیول ، است. اين ترموستات‌ هانیول فلزی است و پلاستیک نیست ، به جز پنجره حبابی که از شماره گیری محافظت می کند. از سال 1953 ، شركت هانیول 58 میلیون از آنها را به فروش رسانده است.

ترموستات هانیول ، ترموستات اصلی هانیول ، ترموستات هانیول اصلی

این ترموستات‌ هانیول ترموستاتی بود که طراحان فورد موستانگ و مخترعین تانگ و EZ-Bake Oven را گرم می کرد. نسل های بی شماری از کودکان وقتی که به تماشای کارتون های شنبه صبح زود برخواسته اند ، این ترموستات‌ هانیول را تنظيم ميکردند. این ترموستات‌ هانیول بود که خانه های مدرن آمریکایی در اواسط قرن را گرم میكرد.