ترموستات‌ هانیول
Honeywell

ترموستات دیجیتال فن کویل

مشخصات:

هانیول

ترموستات دیجیتال
برند : Honeywell

ترموستات‌ هانیول سری HALO
دارای سه خروجی فن

دارای دو خروجی شیر برقی

هانیول
مدل : T6861
ترموستات‌هانیول دیجیتال
کاربری : جهت فن کویل سقفی

زمان : مرداد ماه 1398

مکان : آذربایجان – ارومیه – هتل آنا