ترموستات هانیول اصلی

ترموستات هانیول مکانیکی
T6373bc1130

 

ترموستات فن کویل سقفی
مدل ترموستات : T6373
نوع ترموستات : مکانیکی ( ترموستات اتاقی )
برند : هانیول Honeywell
کاربری : فن کویل سقفی، داکت اسپلیت
ترموستات مکانیکی هانیول فن کویل سقفی T6373
ترموستات‌هانیول

مکان : تهران دهکده المپیک دانشگاه  علامه طباطبایی دانشکده تربیت بدنی

زمان : تیرماه 99