سید علیرضا میرجعفری رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با تأکید بر بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ ها نسبت به سال گذشته بود. پیشنهادی که البته با موافقت سایر اعضای کمیته پنج‌نفره مواجه نشد.

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه هیأت ۵ نفره استان تهران به‌صورت مجازی در ساعت ۱۱ امروز برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی برگزار شد.

جلسه کمیته پنج‌نفره تهران برگزار و با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در ساختمان‌های گروه «الف» و «ب» و ۲۵درصدی گروه «ج» و «د» موافقت شد.
📌جلسه هیأت ۵ نفره استان تهران به‌صورت مجازی در ساعت ۱۱ امروز برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی برگزار شد.
📌سید علیرضا میرجعفری رئیس سازمان با تأکید بر بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها نسبت به سال گذشته بود. پیشنهادی که البته با موافقت سایر اعضای کمیته پنج‌نفره مواجه نشد.
📌پس از مباحثات بسیار در نهایت اعضای کمیته تنها با افزایش ۳۰درصدی تعرفه خدمات در گروه‌های ساختمانی «الف» و «ب» و افزایش ۲۵درصدی در گروه‌های ساختمانی «ج» و «د» نسبت به تعرفه سال ۱۳۹۹ موافقت کردند.
📌تصمیمی که اگرچه با خواسته‌های اعضای محترم سازمان فاصله داشت، اما برای نخستین بار در ابتدای سال ۱۴۰۰ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.