تجهیزات تاسیساتی ( ابزار دقیق ) کنترلی هانیول
ترموستات هانیول
مانومتر و ترمومتر هانیول
شیر های سه راهی 2 اینچ هانیول
کنترلر هانیول
هیومدستات هانیول
ترموستات مستغرق هانیول
ترموستات جداری هانیول
زمان : اسفند ماه 97
مکان : تهران اتوبان شهید گمنام خ جهان آرا خیابان بابک کوچه ارشد ورزشگاه شهید کردستانی