ترموستات زیمنسraa31

ترموستات اتاقی آنالوگ زیمنس SIEMENS:
مشخصات:
ترموستات اتاقی زیمنس مدل RAA31:
ترموستات اتاقی دو فصل زیمنس
برای کنترل دمای اتاق ها در سیستم های گرمایشی و سرمایشی بکار می رود
این مدل می تواند دستگاه های زیر را کنترل کند.
شیرهای گرمایی و شیرهای منطقه ای
مشعل های گاز سوز یا گازوئیل سوز
فن ها
پمپ ها