ترموستات هایلین لمسی

ترموستات لمسی هایلین
ترموستات جدید
مشخصات:
ترموستات دیجیتال لمسی Hailin
کاربری ترموستات : ترموستات فن کویل و سایر سیستم های تهویه
ولتاژ : 220v
آمپر : 15A
فرمان : دارای سه خروجی جهت سه دور فن و 2 خروجی شیر برقی
داری نور زمینه سبز