محرک الکتریکی هانیول اصل

محرک دمپر الکتریکی مدل SM24Ah

مشخصات:

محرک الکتریکی دمپر قطع و وصلی / شناور کوپل مستقیم

کورس 95 درجه

زمان حرکت :150 ثانیه

گشتاو 20 نیوتن متر

تغذیه 24 ولت متناوب و مستقیم

محرک دمپر الکتریکی مدل SM24Ah هانیول