دادگستری خانواده و اطفال

ترموستات هانیول اصلی

ترموستات هانیول مکانیکی
T6373bc1130

ترموستات فن کویل سقفی
مدل ترموستات : T6373
نوع ترموستات : مکانیکی ( ترموستات اتاقی )
برند : هانیول Honeywell
کاربری : فن کویل سقفی، داکت اسپلیت
ترموستات مکانیکی هانیول فن کویل سقفی T6373

مکان : تهران شهر زیبا میدان الغدیر خیابان کانون جنب مرکز آموزشی پژوهشی سازمان زندانها پروژه دادگستری خانواده و اطفال

زمان : اردیبهشت ماه 1401